Organik Günler

Sorgum Bitkisi – Sudan Otu Yetiştiriciliği

Sorgum Bitkisi - Sudan Otu Yetiştiriciliği

Ziraat Fakülteleri sağlık, gıda, yem ve yakıt sektörüne kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan ‘Sorgum – Sudan Otu’ bitkisini yetiştirerek üzerinde çalışmalar yapıyor…

Çölyak Hastalığına SORGUM – SUDAN OTU:Sorgum bitkisi çölyak hastaları için de umut kapısı olabilir. Bir çok ülkede çölyak hastaları için sorgum bitkisinin kullanımı mevcut. Ayrıca bitkinin sağlık üzerinde faydaları da oldukça fazla.

Sorgum Sudan Bitkisi Özellikleri:

1 yıllık yaşam süresi vardır.

Zor arazi koşullarında adaptasyonu güçlü olan bir bitkidir.

Çiçeklenme süresi ortalama olarak 53 gündür.

Uzunluğu 250 santimetre civarındadır.

Geniş yapraklı bir bitkidir.

Dik ve gevrek bir sapa sahiptir.

Tabiat olarak yazlık ve erkenci bir bitkidir.

Çok sayıda kardeş yapan bir bitkidir.

Eğer uygun koşullar sağlanırsa 3-5 biçim yapılabilen bir bitkidir.

Çıktıktan sonra ilk hasadı yaklaşık 50 gün sonra yapılır.

Biçmek için uygun uzunluğu 100 santimetre civarındadır.

Sorgum – Sudan Otu Nasıl Yetiştirilir? Üretimi Nasıl Yapılır?

Sorgum Sudan Otu Yetiştirme Şartları:

* Ekim Zamanı: Sıcak bölgelerde Mayıs ayının sonu Temmuz ayının ortalarına kadar ekimi yapılabilen bir bitkidir. En yüksek verimi Haziran aynın ortalarında yapılan sorgum otu vermiştir. Soğuk bölgelerde Nisan-Mayıs arasında ekimi yapılması tavsiye edilir.

* Toprak:Tüm toprak türlerinde yetiştirilen bir bitkidir. Kumlu drenajı iyi olan topraklarda daha verimli gelişme gösterir. Asit ve nötr karakteri orta derece olan topraklarda güzel gelişme sağlar.

* Gübre: 1 Dekara 1 kf fosfor, 10 kg potasyum ve 25 kg azot takviyesi tavsiye edilir. Verilen bu miktarlar tarlanın organiklik yapısına, sulama sıklığına ve bünyesine göre farklılık gösterebilmektedir.

* Tarla Özelliği: Sağlıklı bir ekim gerçekleşmesi için toprağın fiziksel yapısının düzeltilmesi ve iyice ufalanması lazımdır. Toprağın rutubetinin fazla olduğu zamanda işlem yapılmamalıdır. Tarlanın yapısı çok gevşek olmamalıdır.

Bünyesi hafif olan toprakta tırmık yardımıyla toprak yüzeyi ufalanmalı, ağır topraklarda ise rotovatör, rototiller yardımıyla toprak hazır hale getirilmelidir.

* Ekim Özellikleri: Eğer yeşil gübre veya otlatma amacı ile ekiliyorsa; Sıraların arası 60-65 santimetre, Sıra üzeri arası yaklaşık 6 santimetre ve tohum sarfiyatı ise yaklaşık 3 kilogram civarında olmalıdır. Eğer yeşil ot veya kuru ot amacıyla ekiliyorsa sıra arası 45 santimetre, sıra üzeri arası yaklaşık 5 santimetre ve tohum miktarı ise 3 ila 5 kilo arasında olmalıdır.

Bu vermiş olduğumuz rakamlar sınırlı sulama imkanı olan ve az yağış alan bölgelerde geçerlidir. Sulama imkanının olduğu ve yağışın yeterli olduğu bölgelerde ekim sıklığı artırılabilir. Eğer ekme işemi serpme olarak uygulanacaksa tohumun miktarı %50 oranında artırılarak uygulanabilir.

* Bakımı ve Yetiştirilme Özellikler:Sulama sorgum bitkisinin verimini yüksek derecede artıracaktır. Her biçmeden sonra 1 kere sulanması gerekir. Kuraklığa dayanıklıdır fakat verimin artırılması için sulama önemlidir. Ektikten 45 gün sonra biçme zamanı gelebilen bir bitkidir.

Yaklaşık olarak 100 santimetreye ulaştığında ekim için uygun uzunlukta olur. Biçerken en az 5 cm anız bırakılması gerekir. Biçme zamanı geçerse otun kalitesi düşmektedir.  Her biçmede 2 tona yakın yeşil ot verebilir.

Not:Otlatma yapılmadan önce bitki boyunun 70 cm ye ulaşması önemlidir. Daha öncesinde prussic asit oluşturur. Genç döneminde biçildiğinde muhakkak 4-5 saat kadar bekletilmelidir. Kuraklık gören bitkinin yeniden gelişmesi beklenmesi tavsiye edilir. Eğer bitki dondan zarar görmüş ise kuruyuncaya kadar veya 72 saat süre ile beklenmelidir.


-------- Sponsorlu --------

OrganikAbla

Organik, Doğal ve Sağlıklı Yaşam Günlerine beraber ilerlemek için makalelerimi takip edin... Birlikte organik yaşama sımsıkı tutunalım.